Vombsjön – Övedsklosters gods del.

Familjemedlem boende på samma adress äger rätt att medfölja medlem.

Klubben har 3 båtar för fisket i Vombsjön. Bokning av båt sker på hemsidan.

  • Fiske får endast bedrivas med metspö,spinnspö,pimpel,fluga samt drag.
  • Fångstbegränsning per dygn ( 7 abborrar, 1 gädda och 1 gös )
    Abborre > 38cm skall återutsättas.
  • Gäddor som landas måste vara minst 50cm och högst 75cm långa.
  • Fredningstid för Gös (Maj)
  • Total fredning av Öring.
  • Fredning av Gädda under lekperiod ( Februari – April )
  • Återutsättning av fisk ska ske varsamt och ej vid vattentemperaturer över 20 grader.
  • Landad fisk ska rapporteras.