Vombsjön – Övedsklosters gods del.

Familjemedlem boende på samma adress äger rätt att medfölja medlem.

Klubben har 3 båtar för fisket i Vombsjön. Bokning av båt sker på hemsidan.

 • Fiske får endast bedrivas med sportfiskeredskapen metspö, spinnspö, pimpel, fluga samt drag.
 •  Användandet av alla typer av sk. livegivare är förbjudet.
 •  Fångstbegränsning per dygn: (7 abborrar, 1 gädda och 1 gös)
 •  Inga fångstbegränsningar på vitfisk
 • Abborre som landas ska vara minst 20 cm och högst 38 cm. Övrig fisk skall återutsättas
 • Gäddor som landas måste vara minst 50 cm och högst 75 cm långa
 • Fredningstid för Gös (maj)
 • Total fredning av Öring
 • Fiske efter gädda närmare land än 100 m under lekperioden februari – april är förbjuden
 • Ålfiske är förbjudet
 • Landad fisk ska rapporteras. Mottagare av data Sydvatten/Övedskloster via
  verksamhetsutövare (Vomfiske.nu/Sjöbo-ortens sportfiskeklubb).
 • Återutsättning av fisk (catch and release) ska genomföras varsamt med blöta händer
  och ej vid vattentemperaturer över 20 grader.