Välkommen till Sjöboortens Sportfiskeklubb!

Sportfiske är stort! I Sverige är vi 2 miljoner som sportfiskar någon gång årligen.
Sportfiske är fiske med handredskap för rekreation och egen konsumtion. Det bedrivs på ett sådant sätt att fiskaren har kontroll över fiske och fångst. Sportfiskare visar hänsyn till naturen och livet under ytan och tar ansvar för ett hållbart nyttjande genom att följa dessa grundläggande principer.

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vombsjön 2022–2025

Tryck här för att ladda ner