Fiske i Sövdesjön

Sövdesjön har en yta på 2,72 km2. Sjön är en del i ett större system med flera sjöar. Tillrinningsområdet utgörs i huvudsak av lika delar skog och åker. Det enda frånflödet är Klingavälsån som rinner norrut. Sjön har tre öar, en i Kyrkviken och två i sjöns södra del. Sövdesjön har också flera grund (se karta). Stränderna är långgrunda och stupar efter ca 10 – 100 m. Djupaste delen av sjön är ca 12 m. Sjön är näringsrik och blågrönalgblomningar uppträder regelbundet sommartid. Omgivningen runt sjön är mycket flack och sjön är kraftigt vindexponerad. I norra delen finns stora vassbälten.

Fiskeregler

Fiskekortet innefattar endast handredskap såsom metspö, spinnspö, pimpel, fluga samt drag.

  • Max 2 spö/person, max 4 spö/båt – aktiva
  • Bruk av paravan vid trolling förbjudet
  • Riktat fiske efter gös är förbjudet 1-31 maj.
  • Ålfiske är helt förbjudet.

Fångas fisk som är fredad eller som underskrider gällande minimimått eller överskrider gällande maximimått får den inte föras i land utan ska genast återutsättas på bästa sätt.

Minimimått                                               Antalsbegränsningar

Gös: 40 cm max 65                               Gös: 1 st/dygn

Abborre: max 35 cm                            Abborre: 5 st/dygn

Gädda 40 cm max 80 cm                   Gädda: 1 st/dygn

 

Endast handredskap är tillåtna.
Trolling är tillåtet med ett spö per person.
Minimimått för gös och gädda är 40 cm.
Fiskarter: gös, gädda, abborre.
Ålfiske är ej tillåtet.

En båt finns tillgänglig i sjön, förtöjd vid östra hamnen.

Klubben förfogar över 2 årskort bundna till klubb-båten.

Bokning av båt sker på hemsidan.

Obs! Endast medlem äger rätt att utnyttja årskorten!