Sjöboortens Sportfiskeklubb bildades vid allmänt möte på

Sjöbo Gästgivaregård den 12 Februari 1959.