Vombsjön. Övedsklosters gods del.

Familjemedlem boende på samma adress äger rätt att medfölja medlem.

För att öka beståndet har vi kommit överens med yrkesfiskarna, Vomb Fiske och en tillsyningsman att begränsa fångsten med en minsta respektive största längd på den fisk som fångas. Längden på gös och gädda skall vara minst 50 centimeter och max 75 centimeter lång

Fångstbegränsning om sammanlagt fem gäddor och fem gösar samt tio abborrar gäller.

Obs! All fritidsfiske av ål är förbjuden enl. Fiskeriverket fr.o.m. 1 maj 2007.

Klubben äger tre båtar för fisket i Vombsjön.

Bokning av båt sker på hemsidan.

Fartbegränsning råder om max. 5 (fem) knop.